Avaries 24h900 500 009
Buscar
març 25, 2017
Perfil Contractant  >  Licitacions
Licitacions

Licitacions en Curs:

Licitació per la contractació del servei de manteniment de llicències d'ús del software de SAP d'Aigües de Vilafranca, SA
Títol del Contracte:
SI15002
Expedient
En Tràmit
Estat
21/07/2015 13:00
Fi Presentació Ofertes
02/12/2015 08:37
Actualitzat el
Licitació pel subministrament i col·locació de comptadors d'aigua i posterior implantació de la xarxa fixa per a la telelectura dels comptadors municipals a Vilafranca del Penedès
Títol del Contracte:
AV16-001
Expedient
En Tràmit
Estat
09/06/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
24/10/2016 17:27
Actualitzat el
Licitació pel subministrametn dels comptadors d'aigua pels abonats d'Aigües de Vialfranca del Penedès
Títol del Contracte:
AV16-009
Expedient
En Tràmit
Estat
09/06/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
24/10/2016 17:28
Actualitzat el
Licitació per a la realització del servei de repartiment de la correspondència ordinària, trameses massives sense avís de recepció i trameses massives amb avís de recepció de les notificacions de suspensió de subministrament en primer o segon intent
Títol del Contracte:
AV16-010
Expedient
En Tràmit
Estat
07/07/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
22/06/2016 12:12
Actualitzat el
Licitació per la realització de les obres de renovació de la xarxa d'abastament de l'Avinguda Centenari Amadeu Vives de Collbató
Títol del Contracte:
AC16-001
Expedient
En Tràmit
Estat
30/03/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
17/03/2017 14:33
Actualitzat el
Licitació per la realització de les obres de renovació de la xarxa d'abastament i reurbanització del c/Parellades i Passatge Mansuet de Collbató
Títol del Contracte:
AC16-004
Expedient
En Tràmit
Estat
30/03/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
17/03/2017 14:33
Actualitzat el
Licitació per la realització de les tasques de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental de les obres de renovació de la xarxa d'abastament de l'Avinguda Centenari Amadeu Vives de Collbató
Títol del Contracte:
AC16-001
Expedient
En Tràmit
Estat
30/03/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
17/03/2017 14:39
Actualitzat el
Licitació per la realització de les tasques de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental de les obres de renovació de la xarxa d'abastament i reurbanització del c/Parellades i Passatge Mansuet de Collbató
Títol del Contracte:
AC16-004
Expedient
En Tràmit
Estat
30/03/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
17/03/2017 14:42
Actualitzat el
Licitació per a la realització de les obres del mirador de la Torre de l’aigua de la Bleda i adequació de l’entorn i els seus edificis adjacents a Pacs del Penedès
Títol del Contracte:
AVT2017001
Expedient
En Tràmit
Estat
04/04/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
20/03/2017 16:54
Actualitzat el