Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 25, 2021
Portal transparència  >  Informació econòmica - financera  >  Relació de béns immobles

Relació de béns immobles

 

Classe
Descripció

Valor net comptable

31/12/2019

Servituds de pas
TERRENY POUS ROCALLISA
 15.000,00
Terrenys TERRENY CR DR. PASTEUR 28
 63.161,18
Construccions EDIFICI PL JAUME I 8
 246.833,70
Construccions EDIFICI CR DR. PASTEUR 28
 180.549,45
Construccions DIPÒSITS AIGUA (SENSE DETALL)
 95.859,99
Construccions POUS AIGUA (SENSE DETALL)
 246.025,38
Construccions POU 1 ROCALLISA
 32.434,31
Construccions POU 2 ROCALLISA
 40.710,74
Construccions DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE DN 600 ROCALLISA
 55.523,14
Construccions EDIFICI CENTRAL TÈRMICA I SITJA CANALITZACIONS - BIOMASSA 169.435,00
     1.145.582,89
Top