Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de juliol 02, 2020
Portal transparència  >  Informació econòmica - financera  >  Relació de béns immobles

Relació de béns immobles

 

Classe
Descripció

Valor net comptable

31/12/2018

Servituds de pas
TERRENY POUS ROCALLISA
 15.000,00
Terrenys TERRENY CR DR. PASTEUR 28
 63.161,18
Construccions EDIFICI PL JAUME I 8
 257.538,39
Construccions EDIFICI CR DR. PASTEUR 28
 191.396,78
Construccions DIPÒSITS AIGUA (SENSE DETALL)
 100.798,54
Construccions POUS AIGUA (SENSE DETALL)
 275.810,65
Construccions POU 1 ROCALLISA
 33.875,84
Construccions POU 2 ROCALLISA
 42.520,11
Construccions DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE DN 600 ROCALLISA
 59.635,96
Construccions EDIFICI CENTRAL TÈRMICA I SITJA CANALITZACIONS - BIOMASSA 172.922,51
     1.212.659,96
Top