Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de novembre 19, 2017
Perfil Contractant  >  Licitacions
Licitacions

Licitacions en Curs:

Licitació per la contractació del servei de manteniment de llicències d'ús del software de SAP d'Aigües de Vilafranca, SA
Títol del Contracte:
SI15002
Expedient
En Tràmit
Estat
21/07/2015 13:00
Fi Presentació Ofertes
02/12/2015 08:37
Actualitzat el
Licitació pel subministrament i col·locació de comptadors d'aigua i posterior implantació de la xarxa fixa per a la telelectura dels comptadors municipals a Vilafranca del Penedès
Títol del Contracte:
AV16-001
Expedient
En Tràmit
Estat
09/06/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
24/10/2016 17:27
Actualitzat el
Licitació pel subministrametn dels comptadors d'aigua pels abonats d'Aigües de Vialfranca del Penedès
Títol del Contracte:
AV16-009
Expedient
En Tràmit
Estat
09/06/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
24/10/2016 17:28
Actualitzat el
Licitació per a la realització del servei de repartiment de la correspondència ordinària, trameses massives sense avís de recepció i trameses massives amb avís de recepció de les notificacions de suspensió de subministrament en primer o segon intent
Títol del Contracte:
AV16-010
Expedient
En Tràmit
Estat
07/07/2016 13:00
Fi Presentació Ofertes
22/06/2016 12:12
Actualitzat el
Licitació per a la realització de les obres de renovació de la xarxa d'abastament al c/Eugeni d'Ors (entre l'Avinguda Tarragona i el c/Pere el Gran) de Vilafranca del Penedès
Títol del Contracte:
AVT2015002
Expedient
En Tràmit
Estat
29/05/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
12/05/2017 12:17
Actualitzat el
Licitació per la realització de les obres de renovació de la xarxa d'abastament i sanejament de la Plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès
Títol del Contracte:
AVT2016002-12
Expedient
En Tràmit
Estat
29/05/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
12/05/2017 12:25
Actualitzat el
Licitació per la contractació de la redacció de memòries valorades de diferents actuacions a sobreeixidors previstes al Pla Director de Sanejament de Vilafranca
Títol del Contracte:
AVIT17-013
Expedient
En Tràmit
Estat
02/06/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
18/05/2017 13:33
Actualitzat el
Licitació per a la realització del servei d'impressió de factures de consum, notificacions de suspensió de subministrament i altres treballs d'impressions
Títol del Contracte:
AV17-001
Expedient
En Tràmit
Estat
04/07/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
19/06/2017 14:34
Actualitzat el
Licitació per a la realització de les obres de mallat xarxa abastament entre el Barri de la Font i el Polígon Industrial Sau-5 de Vilobí del Penedès
Títol del Contracte:
AVIT16-005
Expedient
En Tràmit
Estat
13/09/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
05/09/2017 13:38
Actualitzat el
Licitació per la realització de les tasques de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental de les obres de mallat xarxa abastament entre el Barri de la Font i el Polígon Industrial Sau-5 de Vilobí del Penedès
Títol del Contracte:
AVIT16-005
Expedient
En Tràmit
Estat
13/09/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
05/09/2017 13:38
Actualitzat el
Licitació mitjançant procediment negociat amb publicitat web convocada per l'execució de les obres d'ampliació de la Xarxa d'Abastament al Cementiri de la Santa Margarida i els Monjos
Títol del Contracte:
AVIT17-015
Expedient
En Tràmit
Estat
11/10/2017 00:00
Fi Presentació Ofertes
03/10/2017 13:00
Actualitzat el
Licitació convocada mitjançant procediment negociat amb publicitat web per la contractació de la Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres d'Ampliació de la Xarxa d'Abastament al Cementiri de Santa Margarid
Títol del Contracte:
AVIT17-015
Expedient
En Tràmit
Estat
11/10/2017 13:00
Fi Presentació Ofertes
03/10/2017 13:28
Actualitzat el