Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Nota Legal

Nota Legal

L’accés a aquest web i a la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté equival a l’acceptació de les normes sobre condicions d’ús i accés, privacitat, propietat intel·lectual i responsabilitats previstes en el present Avís legal. Li recomanem que llegeixi el seu contingut abans d’accedir-hi. 

AIGÜES DE VILAFRANCA es reserva el dret de modificar unilateralment el contingut d’aquestes normes en qualsevol moment.  En aquest supòsit les noves normes entraran en vigor des que es publiquin al web, i seran d’aplicació des d’aquest moment, llevat que expressament s’indiqui una altra previsió.

Propietat intel·lectual

El web d’ AIGÜES DE VILAFRANCA, inclou textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals AIGÜES DE VILAFRANCA i l’Ajuntament de Vilafranca en són titulars.

AIGÜES DE VILAFRANCA no atorga cap garantia sobre la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines web quan la titularitat no correspongui a AIGÜES DE VILAFRANCA, a l’Ajuntament de Vilafranca.

AIGÜES DE VILAFRANCA no autoritza cap mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de la informació continguda o accessible des del web, llevat que es gaudeixi d’autorització expressa de la societat. AIGÜES DE VILAFRANCA iniciarà les accions legals que consideri oportunes per obtenir la defensa del seus drets, amb reserva de les accions judicials i administratives que consideri d’aplicació en funció del perjudici ocasionat.

AIGÜES DE VILAFRANCA no autoritza l’establiment de cap mena d’enllaços, links o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers al de AIGÜES DE VILAFRANCA, llevat que es gaudeixi d’autorització expressa de la societat, 

Exempció de responsabilitats

AIGÜES DE VILAFRANCA no es fa responsable de la informació i dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web d’AIGÜES DE REUS mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links al web d'AIGÜES DE VILAFRANCA, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius d'AIGÜES DE VILAFRANCA, tret que aquesta ho autoritzi.

AIGÜES DE VILAFRANCA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen les pàgines del portal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control

AIGÜES DE VILAFRANCA no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts, productes i serveis prestats a través del web i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, es puguin produir per :

  • Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència
  • Infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita per part de tercers.
  • Infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones a conseqüència d’accessos amb infracció de les normes d’aquest avís legal.
  • Qualsevol decisió presa amb dependència de la informació subministrada a través del portal d'AIGÜES DE VILAFRANCA.
  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'AIGÜES DE VILAFRANCA
  • Intromissions il·legítimes mitjançant la contaminació dels aplicatius amb virus informàtics o qualsevol altre mitjà que ocasioni un accés no consentit.
  • Us indegut o inadequat del web d'AIGÜES DE VILAFRANCA
  •  

    Top