Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar

Control qualitat de l'aigua

Les aigües destinades al consum humà han de tenir garantida una qualitat que permeti assegurar la salut de les persones que la consumeixen.

Pel que fa al control de la qualitat de l’aigua Aigües de Vilafranca compleix la legislació vigent, el RD 140/2003 que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Aquest determina els diferents tipus d’anàlisis que s’han de realitzar, els paràmetres a analitzar i la periodicitat amb la que s’han d’efectuar els anàlisis en funció del tipus d’instal·lacions i el volum d’aigua gestionat.

El Reial Decret estableix:

  • Els punts de mostreig:

o   ETAP i/o dipòsit i xarxa de distribució.

  • Tipus d’anàlisi:

o   Anàlisi organolèptica: consisteix en la valoració de les característiques organolèptiques de l’aigua: l’olor, el sabor, el color i la terbolesa.

o   Anàlisi de control: aquest tipus d’anàlisi té per objecte facilitar informació sobre la qualitat organolèptica i microbiològica de l’aigua, així com informació sobre el tractament de potabilització.

o   Anàlisi completa: a més del paràmetres que consten a l’anàlisi de control s’analitzen molts altres paràmetres.

 

Aigües de Vilafranca té establerta una planificació anual de totes les analítiques que cal realitzar tant als diferents dipòsits com a totes les xarxes que gestionem. Realitzem 26 anàlisis completes, 93 anàlisis de control i 2.600 anàlisis organolèptiques.

 

A més, es realitzen anàlisis diaris de clor a tots els dipòsits i xarxes, realitzem 9.490 anàlisis de clor lliure i total anuals.

 

Per tant, en total realitzem 12.209 anàlisis anuals.

 

En el cas que hi hagi algun paràmetre que incompleixi els valors establerts a la legislació, Aigües de Vilafranca realitza totes les accions previstes al RD 140/2003 per aquests casos (anàlisi de confirmació, notificació de l’incompliment a l’autoritat sanitària -Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya-, establiment i seguiment de les mesures correctores, etc).

 

A més, per garantir la qualitat de l’aigua, es realitzen neteges periòdiques a tots els dipòsits que gestiona l’empresa. Aquesta neteja té una funció de desincrustació i desinfecció tal com estableix el RD 140/2003.

 

 

Analítiques de la qualitat de l'aigua

 

Última actualització: Octubre 2020

 

2020

Vilafranca del Penedès: FebrerMarç, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost

Les Cabanyes: Abril, Juliol

La Granada: Febrer, Juny

Pacs del Penedès: Febrer, Abril, Juliol

Olèrdola: Març, Maig, Juny

Santa Margarida i els Monjos: Febrer, Maig, Juliol

Vilobí del Penedès: Maig2019


Vilafranca del Penedès: Gener, Febrer, Març, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

 

Les Cabanyes: Març, Juliol, Novembre

 

La Granada: Febrer, Juny, Novembre

 

Pacs del Penedès: Febrer, Juliol, Setembre, Octubre

 

Olèrdola: Febrer, Maig, Juny, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

 

Santa Margarida i els Monjos: Febrer, Maig, Juny, Juliol, Agost, Octubre, Desembre

 

Vilobí del Penedès: Maig, Juliol, Desembre


 

 

2018


Vilafranca del Penedès: Gener, Febrer, Març, Abril, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre  

 

Les Cabanyes: Març, Agost, Novembre

 

La Granada: Abril, Juny, Octubre

 

Pacs del Penedès: Febrer, Juny, Setembre

 

Olèrdola: Febrer, Juny, Octubre, Novembre, Desembre

 

Santa Margarida i els Monjos: Febrer, Juny, Octubre, Desembre

 

Vilobí del Penedès: Abril, Setembre, Desembre

 

 

Top