Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Informació addicional RGPDUE

Informació addicional RGPDUE

Informació addicional RGPDUE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   06-2020

2.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Municipi de Vilafranca del Penedès

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Municipi de Les Cabanyes

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Municipi de La Granada

AJUNTAMENT DE LA GRANADA

Municipi de Pacs del Penedès

AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS

Municipi de Santa Margarida i Els Monjos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Municipi de Vilobí del Penedès

AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

Encarregat
del tractament

Identificació i contacte de l’Encarregat del Tractament.

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU

Pl. Jaume I, 8 bx- 08720 VILAFRANCA DE PENEDÈS

A60206083

Contacte del DPD

dpd@aiguesdevilafranca.cat

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió, excepte previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Les persones interessades tenen també el dret a la portabilitat de les seves dades.

Com pot exercir-los?

Per exercir els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça Pl. Jaume I, 8 bx de Vilafranca del Penedès o enviar un E-mail adpd@aiguesdevilafranca.cat.Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD:http://www.agpd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es i Autoritat Catalana de Protecció de Dades apdcat.gencat.cat)

Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD:http://www.agpd.es/Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

3.1

Formulari 1 – OFICINA VIRTUAL- ALTA USUARI

Textos Legals Versió1 06-2020

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)

Responsable tractament

AJUNTAMENT (consultar informació addicional)

Encarregat del tractament

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU

Finalitat

Recollida de les dades per tramitar l’alta d’usuari a la oficina virtual

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la+info addicionalRGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:[aiguesdevilafranca.cat]
 

 

3.2

Formulari 2 – OFICINA VIRTUAL- CONSULTES I/O INCIDÈNCIES

Textos Legals Versió1 06-2020

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)

Responsable tractament

AJUNTAMENT (consultar informació addicional)

Encarregat del tractament

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU

Finalitat

Recollida de les dades per tramitar les consultes i/o incidències reflectides al formulari.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la+info addicionalRGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:[aiguesdevilafranca.cat]
 

 

3.3

Formulari 3 – OFICINA VIRTUAL- ALTA USUARI LICITACIONS

Textos Legals Versió1 06-2020

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)

Responsable tractament

AJUNTAMENT (consultar informació addicional)

Encarregat del tractament

EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU

Destinataris

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la+info addicionalRGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:[aiguesdevilafranca.cat]
 

 

3.4

Formulari 4 – OFICINA VIRTUAL- RECOBRAR ALTA USUARI

Textos Legals Versió1 06-2020

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)

Responsable tractament

AJUNTAMENT (consultar informació addicional)

Encarregat del tractament

EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU

Destinataris

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la+info addicionalRGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:[aiguesdevilafranca.cat]

Top