Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar

SIG (Política de qualitat i certificacions)

A l’any 2005 Aigües de Vilafranca va iniciar el projecte per implantar un Sistema Integrat de Gestió (SIG), que tractés la gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut d’una manera conjunta. Un sistema de gestió que permetés la revisió i avaluació periòdica del funcionament de l’empresa, amb l’objectiu d’aconseguir la millora continua de l’organització.

Aquest Sistema Integrat de Gestió es va implantar de manera progressiva i al març de 2007 es va obtenir la certificació ISO 9001 del Sistema de Gestió de Qualitat.

Al desembre de 2007 es va obtenir la certificació ISO 14001 del Sistema de Gestió Medi ambiental.

I finalment a l’abril de 2009 va culminar el procés amb la certificació OHSAS 18001 del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el treball.

La política integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball és:

L'Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA gestiona el servei d’abastament d’aigua a diverses poblacions de l’Alt Penedès i és conscient de la responsabilitat que això representa, atès que l’aigua és un bé escàs i preciós necessari en la vida diària de totes les persones i en totes les activitats que desenvolupa l’ésser humà. Assumint aquesta responsabilitat, EMAVSA aposta per l’excel·lència en la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut en el treball en la seva gestió.

La satisfacció dels clients, complint amb els seus requeriments en relació als nostres serveis, és objectiu prioritari d’EMAVSA així com desenvolupar la nostra activitat tenint en compte les parts interessades. Protegir el medi ambient i proveir a cada lloc de treball de les condicions més adequades de seguretat i salut per tal prevenir lesions i evitar deteriorament de la salut del personal, són components claus del codi de valors de l’empresa, i formen part integral del servei.

EMAVSA dissenya, desenvolupa i realitza les seves activitats en totes les seves instal·lacions d’una manera ambientalment responsable i segura. Això suposa que l’empresa ha de proveir de recursos per tal de millorar els programes i procediments tant de qualitat com de prevenció i de medi ambient, així com les instal·lacions i processos productius, la gestió dels materials perillosos i la minimització en la generació de residus.

EMAVSA està compromesa amb:

 

 • Aconseguir un ambient de treball segur, eliminant perills i reduint els riscos que afectin a la Seguretat i Salut del personal.
 • Prevenir la contaminació ambiental.
 • L'ús sostenible dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i la protecció dels ecosistemes.
 • Actuar de forma responsable en l’ús dels recursos naturals.
 • Viure una cultura de millora contínua.
 • Complir amb la normativa d’aplicació específica per al sector de l’aigua.
 • Complir amb els requisits legals i altres requisits que siguin d'aplicació.
 • Documentar programes per a la consecució dels objectius.
 • Complir amb els programes i procediments de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Difondre i fer entendre aquesta política a tots els treballadors per tal d’integrar-la en totes les seves funcions.
 • Fomentar la consulta i participació dels treballadors i, quan existeixin, dels seus representants.
 • Millorar aquesta política.

Podeu consultar els certificats dels nostres sistemes de gestió:

             

 

 

Top