Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de juliol 02, 2020
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió tècnica

Una visió tècnica

 Volum d’aigua anual injectat a xarxa (m3)

 5.136.859

 Procedència dels recursos (%):  
      - Fonts pròpies

 9,48

      - Fonts alienes (ATLL)

 90,52

 Dotació (l/hab/dia)

 243,44

 Volum d’aigua anual facturada (m3)

 3.243.453

 Rendiment promig de la xarxa

 64,05%

 Consum domèstic (l/hab dia)

 102,92

 Longitud xarxa d’abastament (km)

 393,08

    Longitud xarxa abducció (km)

 51,32

    Longitud xarxa distribució (km)

 341,76

 Longitud xarxa sanejament (km)

 122,63

    Longitud xarxa pluvials (km)

 22,24

    Longitud xarxa residuals (km)

 14,21

    Longitud xarxa unitària (km)

 86,18

 

* Dades corresponents a l'any 2018

Top