Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió tècnica

Una visió tècnica

 Volum d’aigua anual injectat a xarxa (m3)

4.900.774

 Procedència dels recursos (%):  
      - Fonts pròpies

 12,90

      - Fonts alienes (ATLL)

 87,10

 Dotació (l/hab/dia)

 231,76

 Volum d’aigua anual facturada (m3)

 3.378.575

 Rendiment promig de la xarxa

 69,85%

 Consum domèstic (l/hab dia)

 103,67

 Longitud xarxa d’abastament (km)

 393,08

    Longitud xarxa abducció (km)

 51,32

    Longitud xarxa distribució (km)

 341,76

 Longitud xarxa sanejament (km)

 122,63

    Longitud xarxa pluvials (km)

 22,24

    Longitud xarxa residuals (km)

 14,21

    Longitud xarxa unitària (km)

 86,18

 

* Dades corresponents a l'any 2019

Top