Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió econòmica

Una visió econòmica

 IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

 6.835.493,86 €

 Ingressos per subministrament d'aigua

5.258.526,17 €

 Ingressos per subministrament d'energia

 24.139,80 €

 Ingressos per prestació de serveis. Aigua

 126.643,23 €

 Ingressos per prestació de serveis. Sanejament

969.729,12

 Ingressos per prestació de serveis. Contra-incendis

 153.040,22 €

 Ingressos per prestació de serveis. Altres

303.415,32 €

 RESULTAT DE L'EXERCICI

 422.346,87 €

 INVERSIONS

483.983,83 €

 NÚMERO DE TREBALLADORS

 23

 *Dades corresponents a l'exercici 2019 o vigents al tancament del mateix.


     

 

 

 

 

 

Top