Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
d'agost 06, 2020
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió econòmica

Una visió econòmica

 IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

 6.901.856,50 €

 Ingressos per subministrament d'aigua

 4.986.983,53 €

 Ingressos per subministrament d'energia

 19.003,12 €

 Ingressos per prestació de serveis. Aigua

 139.454,90 €

 Ingressos per prestació de serveis. Sanejament

 958.038,35 €

 Ingressos per prestació de serveis. Contra-incendis

 150.081,63 €

 Ingressos per prestació de serveis. Altres

 648.294,97 €

 RESULTAT DE L'EXERCICI

 257.068,43 €

 INVERSIONS

 635.346,90 €

 NÚMERO DE TREBALLADORS

 25

 *Dades corresponents a l'exercici 2018 o vigents al tancament del mateix.

     

 

 

 

 

 

Top