Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de juliol 02, 2020
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial

Una visió comercial

Nombre d'abonats 

27.097 

 Domèstics         

 22.952 (84,70 %)

 Comercial          

 3.627 (13,39 %)

  Industrial           

 26 (0,10 %)

 Altres usos        

 492 (1,82 %)

 Nombre d'abonats aforament

 2.100

 Nombre d'abonats de comptador

 24.997

 Nombre d'habitants

 56.278

 Volum d'aigua anual facturada (m3)

 3.243.453

 Factures emeses

 162.362

 Factures domiciliades

 93,91 %

 Altes realitzades

 1.885

 Baixes realitzades

 1.665

 Canvis de cabal contractat sistema aforament

 5

* Dades corresponents a l'any 2018.

Top