Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 25, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial

Una visió comercial

Nombre d'abonats 

27.286 

 Domèstics         

 23.991 (88,54 %)

 Comercial          

 2.768 (10,22 %)

  Industrial           

 26 (0,10 %)

 Altres usos        

 501 (1,85 %)

 Nombre d'abonats aforament

 1.941

 Nombre d'abonats de comptador

 25.345

 Nombre d'habitants

 56.199

 Volum d'aigua anual facturada (m3)

 3.378.575

 Factures emeses

 163.604

 Factures domiciliades

 93,60 %

 Altes realitzades

 1.998

 Baixes realitzades

 1.809

 Canvis de cabal contractat sistema aforament

 8

* Dades corresponents a l'any 2019.

Top