Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Empresa  >  Infraestructures  >  Captació

Captació

La captació es tracta del procés d’obtenció de l’aigua de les fonts naturals. Aquesta fase inclou els processos d’extracció i bombament i el transport fins a les diferents Estacions de Tractament d’Aigua Potable (ETAP).

 

La creixent demanda, generalment impulsada pel creixement demogràfic i l’augment del consum industrial, i l’intent d’optimitzar i diversificar els nous recursos d’aigua, ha fet que es produeixi un augment i diversificació de les fonts de subministrament, amb la recerca de nous pous i la connexió a l’any 1998 a la xarxa de subministrament en alta d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Actualment  coexisteixen els dos tipus de captacions: pròpies (pous) i alienes.

 

EMAVSA gestiona 16 punts de captació distribuïts per tot l’àmbit. A aquests punts es capten les aigües subterrànies i mitjançant sistemes d’elevació s’envia aquesta aigua a les ETAPs per tal de realitzar la posterior potabilització.

 

 

Captacions subterrànies Profunditat del pou Potència instal·lada Grup d'elevació Alçada manomètrica d'elevació
La Bleda -mines- 18 m 50 i 70 cv Caprari 110 m
Pacs -mines- 11 m 15 cv Caprari 85 m
Cal Andraix -mines- 250 m 15 cv Caprari 43 m
Cristallera -pou- 250 m 70 cv Caprari 185 m
Sant Jaume -pou- 240 m 90 cv Caprari 185 m
Casal 2000 1 i 2 -pous- 235 m 70 i 30cv Caprari 180 m
Trens -pou- 100 m 50 cv Caprari 90 m
Can Sogas -pou- 100 m 70 cv Caprari 70 m
Sant Martí -pou- 220 m 50 cv Caprari 180 m
Propenfort 1 i 2 -pou- 217 m 40 i 70 cv Caprari 180 m
Can Lleó -pou- 100 m 7,5 cv Caprari 40 m
Can Marcas -pou i mines- 60 m 40 cv Caprari 75 m
Pacs 1 i 2 -pou- 255/370 m 68 i 125 cv Caprari 210/270 m
Moja -pou- 230 m 50 cv Caprari 190 m
Sant Miquel -pou- 320 m 40 cv Caprari 230 m
Pou St. Pere Molanta 10/20 m 20 cv Caprari 30/40 m
Pou La Granada 246 m 54 cv Indar 230 m

 

Des de les captacions als dipòsits de capçalera existeixen conduccions d'abastament d'una llargada de 60 km aproximadament.

 

 

 

 

Top