Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Canvi titularitat contracte

Canvi titularitat contracte

Què és un canvi de titular?

Un canvi de titular de la pòlissa implica un procés simultani de baixa i alta contractual. Aquest tràmit s’utilitza quan es desitja canviar el nom del titular del contracte.

Com s’ha de tramitar?

Cal fer la baixa del contracte actual i aportar la documentació corresponent per fer el nou contracte de subministrament.

Documentació necessària

  • Fotocòpia de l'Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia de la Cèdula d'habitabilitat (només per a ús domèstic).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès i Olèrdola només per a usos no domèstics).
  • Lectura actual del comptador per fer la liquidació de consum.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

 Quant costa?

Aquest tràmit és gratuït. No obstant això, la baixa comporta el pagament del consum i/o de les factures pendents associades al subministrament. Aquest pagament es pot realitzar en efectiu o amb targeta de crèdit. A més, l’import de la fiança de 30,05 € us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

Top