Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Baixa contracte

Baixa contracte

Què és una baixa?

La baixa del servei implica la retirada del comptador i l’extinció definitiva de la relació contractual. La pot sol·licitar el titular del contracte, el propietari de l’immoble destí del contracte o bé una persona autoritzada legalment.

Com s’ha de tramitar?

Per formalitzar la baixa del contracte caldrà que realitzeu el pagament dels deutes existents així com la liquidació de baixa.

La sol·licitud no tindrà validesa si no es compleixen les condicions establertes o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídica) del titular de la pòlissa. En cas que el sol·licitant de la baixa no sigui el titular del contracte, s’ha de presentar fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de compra-venda de l’immoble del subministrament que es vol donar de baixa.
  • Lectura actual del comptador per liquidar el consum d’aigua fins a la data de la baixa.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Quant costa?

La baixa del servei és gratuïta, només cal liquidar la factura del servei fins a la data de la baixa. El pagament d’aquesta liquidació es pot fer en efectiu o amb targeta de crèdit.

 

Top