Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús comercial

Alta nou contracte ús comercial

Què és un ús comercial?

La contractació d’un subministrament per a ús comercial es realitza quan l’aigua s’utilitza en un establiment professional, comercial o de serveis per atendre les necessitats pròpies de l’activitat i dels que l’ocupen. I també quan l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció.

S’aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments en els quals es desenvolupa una activitat comercial, professional, industrial o de serveis, sigui o no lucrativa, i en centres d'ensenyament, esportius, clubs socials i recreatius, garatges i en general, en tots aquells no destinats a habitatges.

Com s’ha de tramitar?

Cal sol·licitar una inspecció prèvia al contracte aportant el butlletí de l’instal·lador, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia de l'Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia de la Llicència de Primera Ocupació (municipi de Vilafranca del Penedès).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Olèrdola, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès).

 Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € (1) i us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, i/o per drets de connexió.

Top