Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de juliol 16, 2019
Clients  >  Tarifes
Tarifes
  • Tarifes aprovades pel Consell d'Administració de la societat el 11/10/2017.
  • Tarifes aprovades per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en Acord del Ple de 18/10/2017.
  • Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya el 29/12/2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TARIFES AIGUA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2018
   
AFORAMENT
quota variable €/m3 1,3453
tarifa social fins a 12 m3/mes €/m3 0,3363
tarifa social excés de 12m3/mes €/m3 1,3453
COMPTADOR ÚS DOMÈSTIC
Quota fixa
entre 13-30 mm €/mes 5,5153
més de 30 mm. €/mes 23,6810
tarifa social entre 13-30 mm €/mes 1,3788
Quota variable
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,4949
2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,7714
3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,2484
4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,8512
tarifa social 1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,4949
tarifa social 2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,4949
tarifa social 3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,2484
tarifa social 4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,8512
COMPTADOR ÚS COMERCIAL
Quota fixa
entre 13-30 mm €/mes 5,5153
més de 30 mm. €/mes 23,6810
Quota variable
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,5252
2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,8120
3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,1651
4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,7086
ÚS OBRES/PROVISIONAL
quota fixa €/mes 11,0511
quota variable €/m3 1,4207
B.C.I.
quota fixa €/mes 8,3345
quota variable €/m3 1,4207
     
TARIFES CLAVEGUERAM VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2018
CLAVEGUERAM
Aforament
1r bloc fins a 12 m3/mes €/m3 0,3712
2n bloc excés de 12 m3/mes €/m3 0,5274
Ús Domèstic / Comercial
quota fixa €/mes 2,3783
quota variable:
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,1117
2n bloc excés de 6 m3/mes €/m3 0,2289
Ús Obres
quota fixa €/mes 4,7567
quota variable €/m3 0,2798