Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tarifes

Tarifes

  • Tarifes aprovades pel Consell d'Administració de la societat el 10/10/2018.
  • Tarifes aprovades per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en Acord del Ple de 16/10/2018.
  • Tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya el 18/12/2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TARIFES AIGUA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2019
   
AFORAMENT
quota variable €/m3 1,3749
     
AFORAMENT (tarifa social)    
quota variable (fins a 12 m3/mes) €/m3 0,3437
quota variable (a partir de 12m3/mes) €/m3 1,3749
COMPTADOR ÚS DOMÈSTIC
Quota fixa
entre 13-30 mm €/mes 5,6366
més de 30 mm €/mes 24,2020
Quota variable
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,5058
2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,7884
3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,2759
4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,8919
COMPTADOR ÚS DOMÈSTIC (tarifa social)    
Quota fixa
entre 13-30 mm  €/m3  1,4092
Quota variable
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,5058
2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,5058
3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,2759
4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,8919
COMPTADOR ÚS COMERCIAL
Quota fixa
entre 13-30 mm €/mes 5,6366
més de 30 mm €/mes 24,2020
Quota variable
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,5368
2n bloc de 7 a 12 m3/mes €/m3 0,8299
3r bloc de 13 a 18 m3/mes €/m3 1,1907
4t bloc excés de 18 m3/mes €/m3 1,7462
ÚS OBRES/PROVISIONAL
quota fixa €/mes 11,2942
quota variable €/m3 1,4520
B.C.I.
quota fixa €/mes 8,5179
quota variable €/m3 1,4520
TARIFES CLAVEGUERAM VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2019
CLAVEGUERAM
Aforament
1r bloc fins a 12 m3/mes €/m3 0,3794
2n bloc excés de 12 m3/mes €/m3 0,5390
Ús Domèstic / Comercial
quota fixa €/mes 2,4306
quota variable:
1r bloc fins a 6 m3/mes €/m3 0,1142
2n bloc excés de 6 m3/mes €/m3 0,2339
Ús Obres
quota fixa €/mes 4,8613
quota variable €/m3 0,2860

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Top