Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Ampliació Cànon

Ampliació Cànon

Qui es pot beneficiar d'aquesta ampliació?

Les famílies de més de tres membres i amb contracte de subministrament mitjançant comptador. També poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb una persona amb grau de disminució superior al 75%, la qual computa com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de la còpia de la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Com s'aplica?

L'ampliació de trams del cànon de l'aigua consisteix en ampliar per cada persona que excedeixi de tres els límits de consum d’aigua establerts per tram: 3m3/mes el primer tram, 2m3/mes el segon tram i  1m3/mes el tercer tram.

Podeu ampliar aquesta informació si consulteu la pàgina de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Com es pot sol·licitar?

  • Mitjançant el web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Presencialment a les oficines d’EMAVSA complimentant el formulari de sol·licitud de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Top